StoSilent Direct

    • Wybrane rozwiązanie: StoSilent Direct100%
Masz pytania? Napisz!

Składniki systemu (przykład)

  • 1. Klej montażowy
  • 2. Klejenie styków płyt
  • 3. Panel akustyczny
  • 4. Powłoka pośrednia
  • 5. Powłoka końcowa