Pozostałe pomieszczenia

Wybierz rodzaj pomieszczenia

    • Krok 2: Wykończenie powierzchni66%
Krok 1: Wybierz budynek > Krok 2: Inne pomieszczenia
Rodzaj pomieszczenia
Zalecenia akustyczne
Wymagania akustyczne
Wskazówki projektowe
Zalecane rozwiązania
Konfigurator akustyki - pozostałe pomieszczenia
Korytarze hotelowe
Należy zapewnić ograniczenie propagacji dźwięku poprzez zwiększenie chłonności akustycznej.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Skutecznym rozwiązaniem będzie montaż na suficie żagli akustycznych StoSilent Modular 230.W zależności od wysokości pomieszczeń można dodatkowo wykorzystać przestrzeń ścienną (powyżej 250 cm do sufitu) do aplikacji tynku akustycznego StoSilent Sil AP.

Konfigurator akustyki - pozostałe pomieszczenia
Klatki schodowe w obiektach administracji publicznej
Spełniane są głównie funkcje komunikacyjne. Problemem jest zwykle duży zasięg przestrzenny dźwięku, który sprawia, że “niesie się” on po całym budynku. Należy zapewnić ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu poprzez zapewnienie odpowiedniej chłonności akustycznej.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Zalecane systemy – StoSilent Direct (36 mm) montowany bezpośrednio na suficie. W zależności od wysokości pomieszczeń można dodatkowo wykorzystać przestrzeń ścienną (powyżej 250 cm do sufitu) do aplikacji tynku akustycznego StoSilent Sil AP.

Konfigurator akustyki - pozostałe pomieszczenia
Kuchnie oraz pomieszczenia gastronomiczne
Należy zapewnić odpowiednią chłonność akustyczną pomieszczenia ze względu na hałas jaki generowany jest przez urządzenia gastronomiczne.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Skutecznym rozwiązaniem będzie aplikacja tynku akustycznego StoSilent Miral AP – na całej powierzchni sufitu.

Konfigurator akustyki - pozostałe pomieszczenia
Terminale portów lotniczych, dworce kolejowe oraz autobusowe
Pomieszczenia bardzo ruchliwe, gdzie problemem może być wysoki poziom hałasu wytwarzanego przez samych użytkowników, pogłosowość utrudniająca działanie nagłośnienia i dźwiękowych systemów ostrzegawczych, czy też (zwłaszcza w po- mieszczeniach wielokondygnacyjnych) zasięg przestrzenny dźwięku (hałasu). W celu ograniczenia wzmocnienia dźwięku oraz skrócenia czasu pogłosu w tych pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią chłonność akustyczną. Bardzo ważne jest także właściwe rozmieszczenie materiałów dźwiękochłonnych.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Dedykowanym systemem akustycznym jest StoSilent Direct Top aplikowany zarówno na suficie jak i na powierzchniach ściennych.

Konfigurator akustyki - pozostałe pomieszczenia
Sale restauracyjne
Najczęstszym problemem jest wysoki poziom hałasu. Należy zapewnić wystarcza- jący komfort akustyczny przy jednoczesnym zapewnieniu zrozumiałość mowy w czasie rozmów przy poszczególnych stolikach. Podczas aranżacji akustycznej nale- ży uwzględnić parametry akustyczne wyposażenia wnętrza. W wielu przypadkach mogą one pozytywnie kształtować przestrzeń akustyczną.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Dedykowane systemy:
StoSilent Direct Top
StoSilent Modular 230

Konfigurator akustyki - pozostałe pomieszczenia
Pomieszczenia sakralne
W przypadku tych pomieszczeń często spotykamy się z czasem pogłosu przekraczającym 10 s co tworzy fatalne warunki komunikacji werbalnej. W zależności od wielkości pomieszczeń oraz dodatkowych funkcji ich przeznaczenia proponujemy montaż następujących systemów:
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Sklepienia wież kościelnych - akustyczny tynk natryskowy StoSilent Miral AP
Sufity wielkopowierzchniowe (stropodachy) - StoSilent Direct/Decor M
Powierzchnie ścienne - StoSilent Direct Top
Powierzchnie ścienne powyżej 250 cm - StoSilent Sil AP

Konfigurator akustyki - pozostałe pomieszczenia
Sale rozpraw sądowych, sale konferencyjne i audytoria
Najważniejsze dla zdefiniowanych pomieszczeń jest zapewnienie dobrej zrozumiałości mowy. Czas pogłosu powinien osiągać podobne wartości dla większości częstotliwości.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
W takim przypadku najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie montaż systemu StoSilent Direct (z wykorzystaniem standardowej podkonstrukcji G/K) na całej powierzchni sufitu. Zaleca się też montaż żagla akustycznego StoSilent Modular 230 z jednoczesnym uwzględnieniem powierzchni refleksyjnych akustycznie dla zapewnienia odpowiedniego rozprzestrzeniania się dźwięku. Takie rozwiązanie jest benefitem dla pomieszczeń, w których istotna jest harmonia akustyczna w każdej częstotliwości, to znaczy, że nie będą nadmiernie akcentowane dźwięki wysokie kojarzone z hałasem ani dźwięki niskie (efekt buczenia).