StoSilent Mineral

    • Wybrane rozwiązanie:100%
Masz pytania? Napisz!

Składniki systemu (przykład)

  • 1. Powłoka wstępna
  • 2. Spoiwo
  • 3-5. Powłoka pośrednia
  • 6. Powłoka końcowa