StoSilent Modular 230

    • Wybrane rozwiązanie: StoSilent Direct100%
Krok 1: Wybierz budynek > Krok 2: Centra handlowe > Krok 3: StoSilent Modular 230
Masz pytania? Napisz!

Składniki systemu (przykład)

  • 1. Płyta nośna
  • 2. Konstrukcja nośna
  • 3. Pianka z żywicy melaminowej
  • 4. Powłoka pośrednia StoSilent Top Basic
  • 5. Powłoka końcowa StoSilent Top Finish