Centra handlowe

Wybierz rodzaj pomieszczenia

    • i66%
Krok 1: Wybierz budynek > Krok 2: Centra handlowe
Rodzaj pomieszczenia
Zalecenia akustyczne
Wymagania akustyczne
Wskazówki projektowe
Zalecane rozwiązania
Konfigurator akustyki - Centra handlowe
Hole, atria, foyer i inne pomieszczenia w centrach handlowych
Pomieszczenia bardzo ruchliwe, gdzie problemem może być wysoki poziom hałasu wytwarzanego przez samych użytkowników, pogłosowość utrudniająca działanie nagłośnienia i dźwiękowych systemów ostrzegawczych, czy też (zwłaszcza w po- mieszczeniach wielokondygnacyjnych) zasięg przestrzenny dźwięku (hałasu). W celu ograniczenia wzmocnienia dźwięku oraz skrócenia czasu pogłosu w tych pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią chłonność akustyczną. Bardzo ważne jest także właściwe rozmieszczenie materiałów dźwiękochłonnych.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Skutecznym rozwiązaniem będzie aplikacja na całej powierzchni sufitu systemu StoSilent Direct/Decor M – w wersji z zamkniętymi spoinami. Powierzchnie ścienne zaleca się pokryć systemem StoSilent Direct Top. Doskonałym, dodatkowym rozwią- zaniem będą również żagle akustyczne StoSilent Modular 230.

Konfigurator akustyki - Centra handlowe
Galerie wystawowe, sale ekspozycyjne
Należy zwrócić szczególną uwagę na skrócenie czasu pogłosu w celu właściwego zrozumienia komunikatów wygłaszanych za pomocą nagłośnienia. Należy zadbać również o odpowiednią chłonność pomieszczenia przy jednocześnie wystarczającej wartości propagacji głosu.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Dedykowanym systemem akustycznym jest StoSilent Direct Top aplikowany zarówno na suficie jak i na powierzchniach ściennych.