StoSilent Modular 230

  • Wybrane rozwiązanie: StoSilent Direct100%
Masz pytania? Napisz!

Składniki systemu (przykład)

  • 1. Płyta nośna
  • 2. Konstrukcja nośna
  • 3. Pianka z żywicy melaminowej
  • 4. Powłoka pośrednia StoSilent Top Basic
  • 5. Powłoka końcowa StoSilent Top Finish
Kontakt z nami