Obiekty oświatowe

Wybierz rodzaj pomieszczenia

    • i66%
Krok 1: Wybierz budynek > Krok 2: Obiekty oświatowe
Rodzaj pomieszczenia
Zalecenia akustyczne
Wymagania akustyczne
Wskazówki projektowe
Zalecane rozwiązania
Konfigurator akustyki - obiekty oświatowe
Sale i pracownie szkolne, sale audytoryjne i wykładowe
Najważniejsze dla zdefiniowanych pomieszczeń jest zapewnienie dobrej zrozumiałości mowy. Czas pogłosu powinien osiągać podobne wartości dla większości częstotliwości.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie montaż systemu StoSilent Direct (z wykorzystaniem standardowej podkonstrukcji G/K) na całej powierzchni sufitu. Dodatkowo zaleca się montaż żagla akustycznego StoSilent Modular 230 z jednoczesnym uwzględnieniem powierzchni refleksyjnych akustycznie dla zapewnienia odpowiedniego rozprzestrzeniania się dźwięku. Takie rozwiązanie jest benefitem dla pomieszczeń, w których istotna jest harmonia akustyczna w każdej częstotliwości, to znaczy, że nie będą nadmiernie akcentowane dźwięki wysokie kojarzone z hałasem ani dźwięki niskie (efekt buczenia).

Konfigurator akustyki - obiekty oświatowe
Sale w żłobkach i przedszkolach
Ze względu na wysoki poziom hałasu wytwarzanego przez dzieci zalecane jest zwiększenie chłonności akustycznej. Istotnym dla zrozumienia mowy będzie jednoczesne obniżenie czasu pogłosu.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Sugerowane rozwiązania to StoSilent Modular 230 jako absorber ścienny oraz montowany bezpośrednio na całej powierzchni sufitowej StoSilent Direct.

Konfigurator akustyki - obiekty oświatowe
Świetlice szkolne, sale konsumpcyjne w stołówkach szkolnych
Ze względu na wysoki poziom hałasu wytwarzanego przez dzieci zalecane jest zwiększenie chłonności akustycznej. Istotnym dla zrozumienia mowy będzie jednoczesne obniżenie czasu pogłosu.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Sugerowane rozwiązania to montaż na suficie żagla akustycznego StoSilent Modular 230 oraz StoSilent Direct (aplikacja bezpośrednia).

Konfigurator akustyki - obiekty oświatowe
Pokoje nauczycielskie
Powinniśmy zapewnić komfortowe warunki podczas prowadzonych jednocześnie przez wiele osób rozmów. Kluczową kwestią jest obniżenie hałasu
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Sugerowane rozwiązania to StoSilent Modular 230 jako absorber ścienny oraz montowany na suficie StoSilent Direct (aplikacja bezpośrednia).

Konfigurator akustyki - obiekty oświatowe
Pracownie do zajęć technicznych i warsztaty szkolne
Hałas generowany przez narzędzia utrudnia koncentrację. Należy przede wszystkim zadbać o chłonność akustyczną pomieszczenia.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniem będzie montaż na suficie żagla akustycznego StoSilent Modular 230.

Konfigurator akustyki - obiekty ośiwatowe
Szatnie w szkołach i przedszkolach
Pomieszczenia spełniające głównie funkcje komunikacyjne, ale także będące miejscem odpoczynku uczniów pomiędzy lekcjami. Największa uciążliwością jest wysoki poziom hałasu, który w czasie przerw osiąga zwykle 80-90 dBA (szkoły podstawowe). Zalecana koncentracja na poprawie chłonności akustycznej pomieszczeń.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Odpowiednim rozwiązaniem będzie system StoSilent Direct – bezpośredni montaż na suficie. Ewentualnie dodatkowy montaż na suficie żagla akustycznego StoSilent Modular 230.

Konfigurator akustyki - obiekty oświatowe
Korytarze w przedszkolach i szkołach
Są to pomieszczenia o funkcji komunikacyjnej, niemniej jednak podczas przerw uczniowie przebywają głównie na korytarzach gdzie ogromny hałas powoduje zmęczenie i dekoncentrację. Należy zapewnić odpowiednią chłonność akustyczną oraz ograniczyć rozprzestrzenianie się hałasu.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Dedykowanym systemem jest StoSilent Direct montowany bezpośrednio do sufitu. W zależności od wysokości pomieszczeń można dodatkowo wykorzystać przestrzeń ścienną (powyżej 250cm do sufitu) do aplikacji tynku akustycznego StoSilent Sil AP.

Konfigurator akustyki - obiekty oświatowe
Klatki schodowe w przedszkolach, szkołach, obiektach służby zdrowia i administracji publicznej
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Zalecane systemy – StoSilent Direct (36 mm) montowany bezpośrednio na suficie. W zależności od wysokości pomieszczeń można dodatkowo wykorzystać przestrzeń ścienną (powyżej 250cm do sufitu) do aplikacji tynku akustycznego StoSilent Sil AP.

Konfigurator akustyki - obiekty oświatowe
Czytelnie, wypożyczalnie oraz pomieszczenia księgozbiorów z wolnym dostępem w bibliotekach
Czytelnie są pomieszczeniami wymagającymi ciszy i skupienia. W tych pomieszczeniach należy zadbać o komfort czytelników ograniczając rozprzestrzenianie się dźwięku.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Zalecane systemy to StoSilent Direct montowany bezpośrednio do sufitu i system StoSilent Modular 230