Obiekty sportowe

Wybierz rodzaj pomieszczenia

    • Krok 2: Wykończenie powierzchni66%
Krok 1: Wybierz budynek > Krok 2: Obiekty sportowe
Rodzaj pomieszczenia
Zalecenia akustyczne
Wymagania akustyczne
Wskazówki projektowe
Zalecane rozwiązania
Konfigurator akustyki - obiekty sportowe
Sale gimnastyczne, hale sportowe
W obiektach sportowych największe problemy sprawia długi czas pogłosu bardzo często przekraczający 5 s. W tak silnie pogłosowych pomieszczeniach bardzo ograniczona jest zrozumiałość mowy: komunikacja słowna bezpośrednia jest możliwa tylko przy małej odległości rozmówców (3-4 m). Należy maksymalnie skracać czas pogłosu oraz zapewnić odpowiednią chłonność akustyczną.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Zalecany jest montaż systemów StoSilent Distance Top (sufit i ściany) z odpowiednią klasyfikacją korozyjności podkonstrukcji (w przypadku basenów) oraz odporną na obciążenia dynamiczne powłoką finalną (hale sportowe). Dodatkowo w przypadku basenów zaleca się stosowanie żagli akustycznych StoSilent Modular 230.

Konfigurator akustyki - obiekty sportowe
Baseny, termy, parki wodne
W obiektach sportowych największe problemy sprawia długi czas pogłosu bardzo często przekraczający 5 s. W tak silnie pogłosowych pomieszczeniach bardzo ograniczona jest zrozumiałość mowy: komunikacja słowna bezpośrednia jest możliwa tylko przy małej odległości rozmówców (3-4 m). Należy maksymalnie skracać czas pogłosu oraz zapewnić odpowiednią chłonność akustyczną.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Zalecany jest montaż systemów StoSilent Distance Top (sufit i ściany) z odpowiednią klasyfikacją korozyjności podkonstrukcji (w przypadku basenów) oraz odporną na obciążenia dynamiczne powłoką finalną (hale sportowe). Dodatkowo w przypadku basenów zaleca się stosowanie żagli akustycznych StoSilent Modular 230.