Obiekty biurowe

Wybierz rodzaj pomieszczenia

    • Krok 3: Wykończenie powierzchni66%
Krok 1: Wybierz budynek > Krok 2: Obiekty biurowe
Rodzaj pomieszczenia
Zalecenia akustyczne
Wymagania akustyczne
Wskazówki projektowe
Zalecane rozwiązania
Konfigurator akustyki - obiekty biurowe
Biura „open space”, banki, urzędy, biura obsługi klienta
Zwykle cichy charakter pracy powoduje, że wszelkie rozmowy są dobrze słyszane i rozumiane w całym pomieszczeniu. Problemem jest więc zasięg przestrzenny dźwięku i zrozumiałości mowy. Należy ograniczyć rozprzestrzenianie się dźwięku oraz zwiększyć chłonność akustyczną.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Dedykowane systemy – żagle akustyczne StoSilent Modular 220, 230 oraz StoSilent Modular 300 w konfiguracji ekranów ściennych. Na całej powierzchni sufitowej system StoSilent Direct/ Decor M (otwarte spoiny). Dodatkowo należy zadbać o powierzchnie podłogowe – należy stosować wykładziny akustyczne.

Konfigurator akustyki - obiekty biurowe
Centra obsługi telefonicznej
Duża liczba pracowników/klientów prowadzących równoczesne rozmowy sprawia, że są to pomieszczenia bardzo głośne - poziom hałasu często utrzymuje się powyżej 70 dB. Należy zminimalizować poziom dźwięku poprzez zwiększenie chłonności akustycznej.
Wymagania akustyczne dla pomieszczenia
Zalecane jest stosowanie ekranów dźwiękochłonnych – StoSilent Direct (36 mm) Top lub w wersji dekoracyjnej StoSignature Interior Collection. Powierzchnie sufitów – StoSilent Direct Decor M. Dodatkowo na systemie StoSilent Direct mogą być montowane żagle akustyczne StoSilent Modular 230.